مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 264
تعداد بازدیدکنندگان: 73666
اخبار
۱۶
فروردین
دیدار با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه سمنان
نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه سمنان دردیدارمدیران ارشد وزارت نیرودراستان سمنان : توانمندی شرکت توزیع برق استان سمنان باعث شده تامیزبانی بیست ودومین کنفرانس شبکه های توزیع برق به این شرکت محول شود.
۱۵
فروردین
ارائه گزارش رئیس کمیته اجرائی ومدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان دراولین جلسه شورای اداری استان سمنان
ارائه گزارش رئیس کمیته اجرائی ومدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان دراولین جلسه شورای اداری استان سمنان پیرامون اقدامات انجام گرفته درزمینه بیست ودومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق درسمنان.
۶
فروردین
نشست کمیته علمی
ششمین نشست کمیته علمی بیست ودومین کنفرانس شبکه های توزیع برق به منظورجمع بندی و اعلام نتایج مقالات.
۵
فروردین
نشست کمیته علمی
برگزاری پنجمین نشست کمیته علمی بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق کشوربرای نهائی نمودن وضعیت مقالات.
۲۵
اسفند
نشست کمیته علمی
چهارمین نشست کمیته علمی کنفرانس به منظور بررسی و پالایش مقالات کنفرانس
۲۲
اسفند
تشکیل نشست کمیته اجرایی
تشکیل هجدهمین نشست کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق کشور در سمنان
۱۰
اسفند
بازدید دکتر غفوری فرد رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران از روند بررسی مقالات
بازدید دکتر غفوری فرد رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران از روند بررسی مقالات
۱۰
اسفند
تشکیل نشست کمیته علمی
سومین نشست کمیته علمی کنفرانس به منظور بررسی مقالات
۹
اسفند
تشکیل نشست کمیته اجرایی
تشکیل هفدهمین نشست کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق کشور در سمنان
۸
اسفند
تشکیل نشست کمیته علمی
دومین نشست کمیته علمی جهت پالایش مقالات کنفرانس
۷
اسفند
تشکیل نشست کمیته اجرایی
تشکیل شانزدهمین نشست کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق کشور در سمنان
۵
اسفند
نشست کمیته علمی
اولین نشست کمیته علمی جهت پالایش مقالات کنفرانس
۳
اسفند
نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان و رئیس کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در زمینه هماهنگی و مشارکت در برنامه‌های کنفرانس
۱
اسفند
تشکیل نشست کمیته فرعی مالی وپشتیبانی
تشکیل دهمین نشست کمیته فرعی مالی وپشتیبانی بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
۲۶
بهمن
ششمین بازدید رئیس کمیته اجرائی کنفرانس ازاقدامات دبیرخانه بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق
ششمین بازدید رئیس کمیته اجرائی کنفرانس ازاقدامات دبیرخانه بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق درزمینه مقالات واصله
۲۵
بهمن
برگزاری نشست کمیته علمی کنفرانس شبکه های توزیع برق در سمنان
نشست مقدماتی کمیته علمی - تخصصی کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق ، در شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد
۲۱
بهمن
تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع برق در سمنان
مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق کشور که در فروردین ماه سال 96 در سمنان برگزار می شود تمدید شد.
۱۹
بهمن
نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بارئیس دانشگاه سمنان
نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بارئیس دانشگاه سمنان ،پیرامون هماهنگی برنامه های بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق کشوردرسمنان
۱۸
بهمن
نشست مسئول کمیته مالی وپشتیبانی ودبیرکمیته اجرائی کنفرانس بایکی ازحامیان کنفرانس
نشست مسئول کمیته مالی وپشتیبانی ودبیرکمیته اجرائی کنفرانس شبکه های توزیع برق کشوردرسمنان بایکی ازحامیان کنفرانس
۱۷
بهمن
تشکیل نشست کمیته اجرایی
تشکیل پازدهمین نشست کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق کشور در سمنان
۱۷
بهمن
نشست مسئول کمیته مالی وپشتیبانی ودبیراجرائی کنفرانس شبکه های توزیع برق باشهردار سمنان
نشست مسئول کمیته مالی وپشتیبانی ودبیراجرائی کنفرانس شبکه های توزیع برق باشهردار سمنان پیرامون هماهنگی فضاسازی وبرنامه های کنفرانس
۱۳
بهمن
نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه جانبی
نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه جانبی بیست ودومین کنفرانس شبکه های توزیع برق درسمنان
۱۰
بهمن
تشکیل نشست کمیته اجرایی
تشکیل چهاردهمین نشست کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق کشوردرسمنان
۵
بهمن
تشکیل نشست کمیته فرعی مالی وپشتیبانی
تشکیل هشتمین نشست کمیته فرعی مالی وپشتیبانی بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
۳
بهمن
خبربرگزاری بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق ازشبکه استانی مرکزسمنان
پخش خبربرگزاری بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق ازشبکه استانی مرکزسمنان
۳
بهمن
بازدیدرئیس انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران ازدبیرخانه بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه توزیع نیروی برق درسمنان.
بازدیدرئیس انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران ازدبیرخانه بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه توزیع نیروی برق درسمنان.
۳
بهمن
دیداررئیس انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران ومدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان بامقام عالی استان، استاندارسمنان
دیداررئیس انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران ومدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان بامقام عالی استان، استاندارسمنان
۲۹
دی
تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع برق در سمنان
مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق کشور که در فروردین ماه سال 96 در سمنان برگزار می شود تمدید شد.
۲۵
دی
پنجمین بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق
پنجمین بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از روند فعالیت‌های دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق
۱۴
دی
نشست هماهنگی برگزاری بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق ایران در استانداری سمنان
نشست هماهنگی برگزاری بیست ودومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق ایران درسمنان باحضور معاون هماهنگی عمرانی استانداری ،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ومسئولین دستگاه های همکاردرسالن غدیراستانداری سمنان
۱۹
آذر
انتصاب اعضای کمیته اجرایی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس سیدمحمد موسوی زاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان اعضای کمیته اجرائی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق منصوب شدند.
۱۵
آذر
با محوریت الگوی مصرف و کاهش تلفات انرژی الکتریکی برگزار می شود؛
بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق کشور در استان سمنانکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان می باشد.